jueves, 16 de abril de 2015

RECUPERACIÓ 3r BG 3a AVALUACIÓ

Per a aprovar la tercera avaluació de Biologia i Geologia cal estudiar els següents punts i realitzar les activitats proposades:

TEMA 4: FUNCIÓ DE NUTRICIÓ
 • Sistema circulatori: artèries, venes i capil·lars.
 • Anatomia del cor.
 • Diferències entre circuit general i pulmonar.
 • Composició de la sang i funcions.
 • Aparell excretor: anatomia i formació de l'orina.
ACTIVITATS
 1. Quines diferències hi ha entre artèries i venes?
 2. Quina artèria és rica en oxigen, la pulmonar o l'aorta? Per què?
 3. Per on circula la sang en el circuit menor i pel circuit major?
 4. Quins components sòlids té la sang?
 5. Quins òrgans estan implicats en l'excreció a banda dels renyons?
 6. Quines etapes hi ha per a fer l'orina?
TEMA 5: FUNCIÓ DE RELACIÓ
 • Esquema de funcionament.
 • Estímuls i receptors.
 • Diferències entre el sistema nerviós i l'endocrí.
 • Tipus d'efectors i respostes.
 • Esquema del sistema nerviós i funció.
 • Diferències entre acte reflex i voluntari.
 • Neurona: anatomia i sinapsi.
ACTIVITATS
 1. Quin orde hi ha per a que es puga realitzar la funció de relació?
 2. Anomena exemples de receptors que tenim en el cos humà.
 3. Quin sistema de coordinació té resposta ràpida i quin lenta?
 4. Què és la sinapsi i com funciona?
 5. On es coordina la informació en l'acte reflex i en l'acte voluntari.
 6. Quins tipus de respostes podem fer?
 7. Quina part del sistema nerviós s'encarrega dels moviments del cor i dels pulmons?
 8. Quina finalitat té l'acte reflex?