lunes, 1 de octubre de 2012

CINEMÀTICA

GLOSSARI


SISTEMA DE REFERÈNCIA

Al dir que un cos es mou, sempre es considera que ho fa amb relació a un element que es pren com a fixe, que li donarem el no de SISTEMA DE REFERÈNCIA (SR).
No hi ha un SR millor que un altre, però depenent de l’elegit, ens facilitarà els càlculs.

POSICIÓ

La posició d’un cos ve donada pel lloc que ocupa en relació al SR.

MOVIMENT

Direm que un cos està en moviment quan la seua posició canvia respecte un SR amb el temps. Si no varia amb el temps, direm que està en repós.

TRAJECTÒRIA

És la línia que resulta d’unir els punts corresponents a les successives posicions d’un mòbil. La forma de la trajectòria permet establir una classificació senzilla dels moviments:
a)    Rectilínies.
b)    Curvilínies: Circulars à La trajectòria és una circumferència.
  El·líptics à La trajectòria és una el·lipse.
  Parabòlics à La trajectòria és una paràbola.

DESPLAÇAMENT

És un vector que unix la posició inicial xi, amb la final xf.

Δx = xf – xi (m)

ESPAI RECORREGUT

És la longitud de la trajectòria descrita pel mòbil.

Δs = sf – si (m)
RAPIDESA

És la relació entre l’espai recorregut i el temps invertit. Les unitats en el SI és el m/s.

Rapidesa = Espai recorregut / temps invertit = Δs/Δt

VELOCITAT

És la relació entre el desplaçament i el temps emprat.

Velocitat = desplaçament / temps  à   v = Δx/Δt = (xf – xi) / (tf – ti)

En el cas de trajectòries curvilínies, la velocitat és un vector sempre tangent a la trajectòria.
Si l’interval de temps és molt menut parlarem de velocitat instantània, i si l’interval de temps és més gran parlarem de velocitat mitjana.


 MRU


Un MRU és un moviment on es manté la velocitat constant. Com que la velocitat és un vector, han de ser constants:
-      El mòdul, és a dir, no varia la velocitat.
-      La direcció, per tant, la trajectòria ha de ser una línia recta.
-      El sentit, el mòbil no pot fer la volta.


ACCELERACIÓ

És la variació de la velocitat respecte del temps. 

a = (vf – vi)/(tf – ti)

Ací teniu les taules de valors per a fer el gràfic posició-temps.TEMPS (s)
POSICIÓ (m)
0
0
1
2
2
4
3
6
4
8
ROIG
TEMPS (s)
POSICIÓ (m)
0
3
1
4
2
5
3
6
4
7
VERD
TEMPS (s)
POSICIÓ (m)
2
0
3
3
4
6
5
9
6
12
BLAU
TEMPS (s)
POSICIÓ (m)
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
NEGRE
TEMPS (s)
POSICIÓ (m)
0
0
1
1
2
3
3
7
4
13
TARONJA
TEMPS (s)
POSICIÓ (m)
0
0
1
4
2
5
3
5
4
0
MARRÓ

No hay comentarios:

Publicar un comentario