jueves, 12 de junio de 2014

RECUPERACIÓ 1r ESO 3a AVALUACIÓ

Activitats per poder recuperar:

TEMA: LA CÈL·LULA

1. Què ha de tindre una cèl·lula per a poder ser una cèl·lula?

2. La teoria cel·lular diu:
a) La cèl·lula és la unitat estructural dels éssers vius.
b) La cèl·lula és la unitat funcional dels éssers vius.
c) La cèl·lula és la unitat d’origen.

Què signifiquen aquestes tres frases?

3. Observa les figures següents i contesta:

  a) Anomena les estructures assenyalades amb nombres.
b) Quin dibuix pertany a una cèl·lula procariota o a una d’eucariota? Per què? Què les fa diferent?
c) Si hi ha alguna cèl·lula eucariota, digues si és animal o vegetal i per què? Com podem diferenciar una cèl·lula eucariota animal i una cèl·lula eucariota vegetal?

4. En la funció de relació de les cèl·lules, elles poden fer tres tipus de moviments. Explica com són els diferents tipus de moviments.

5. Què significa funció de reproducció? De quines maneres es poden reproduir les cèl·lules?

6. És el mateix reproducció asexual que sexual? Per què?

7. Què és la nutrició? Explica també els diferents tipus de nutrició que hi ha.

8. Quins factors han fet possible la vida en el nostre planeta? 
9. Escriu els noms dels tàxons de major a menor. Quina diferència hi ha entre el nom vulgar i el científic dels éssers vius.
10. Anomena el nom dels cinc regnes. Podries dir quins poden formar organismes unicel·lulars i quins pluricel·lulars?
 
TEMA: REGNES

1. Completa la taula següent:BACTERI
PROTOZOU
ALGA

TIPUS DE CÈL·LULA
TIPUS D’ORGANISME
TIPUS DE NUTRICIÓ
REGNE AL QUAL PERTANY


2. Com aprofita l’home els bacteris i els fongs?

3. Intenta ordenar, per ordre cronològic, els esdeveniments de la història de la vida en la Terra que apareixen a continuació:
a) Apareixen els artròpodes (insectes) terrestres.
b) Sense els dinosaures, les aus i els mamífers prosperen.
c) Sorgixen els éssers unicel·lulars fotosintètics.
d) Es formen els primers éssers unicel·lulars.
e) Els primers amfibis s’aventuren en terra.
f) En les mars apareixen éssers pluricel·lulars.
g) Proliferen els grans rèptils i les plantes amb flors i llavors.
h) S’extingixen els dinosaures.

4. Què són i quina informació ens aporten els fòssils?

5. Llig atentament les següents característiques i atribuïx-les als fongs, a les plantes o ambdós:

- Tenen paret cel·lular.
- Tenen nutrició autòtrofa.
- No poden desplaçar-se.
- Tenen nutrició heteròtrofa.
- Tenen clorofil·la.
- Realitzen la fotosíntesi.
- Són unicel·lulars i pluricel·lulars.
- Tots són pluricel·lulars.
- Les cèl·lules són eucariotes.


6. Quines utilitats tenen les plantes per a les persones?

7. Treballem en un laboratori i ens han dut dos organismes que no sabem què són. Les característiques les tenim a continuació:

 1. Presenten nucli i paret cel·lular, però amb la llum del Sol no realitzen la fotosíntesi.

 1. Tenen paret cel·lular, però s’observa que poden fer la fotosíntesi. A més, l’ADN no es veu dins de cap estructura o nucli.

Amb les dades que et done intenta averiguar a quin regne pertanyen cadascun dels organismes descrits.

8. Com podem diferenciar un animal d’un fong? Què tenen diferent?

9. Escriu de major a menor com podem classificar els ésser vius segons la taxonomia.

TEMA: PLANTES

1. Anomena les característiques generals de les plantes.


2. Com és la reproducció en briòfits i pteridòfits?

3. A continuació tens característiques de briòfits i pteridófits. Indica a quin grup pertany cada característica. Algun pot petànyer als dos grups:

 1. Viuen en llocs humits, amb ombra i frescos.
 1. No tenen flors ni llavors.
 1. Necessiten viure en medis amb aigua o en llocs molt humits. (No són aquàtics)
 1. No tenen òrgans reals: falses arrels, tiges i fulles.
 1. Tenen òrgans conductors, de sosteniment i tija, arrels i fulles.
 1. Poden viure en troncs, roques, murs, sostres..
 1. Necessiten humitat per a viure.
 1. Reproducció en dos etapes.
4. Són iguals les flors de les gimnospermes i les angiospermes? Com són?

5. Amb quin nom coneixem també els briòfits? I els pteridòfits?

6. Podries dir a quin grup d’espermatòfits pertanyen estes fulles i com són?

7. Quines utilitats fem de les angiospermes?

8. En la reproducció de les angiospermes hi ha cinc etapes. Anomena-les i explica-les.

9. Posa exemples de:

Gimospermes
Angiospermes

10. Ací tens unes característiques i has de posar quines pertanyen als espermatòfits:

 1. Totes són de fulla perenne.
 1. Adaptades al medi terrestre.
 1. Només viuen en llocs humits.
 1. Alguns tenen flors i altres no.
 1. Tenen flors (òrgans sexuals) i llavors.
 1. Tenen arrel, tija i fulles, teixits conductors i de sosteniment.
 1. Hi ha dos grups: GIMNOSPERMES I i BRIÒFITS.
 1. També reben el nom de plantes terrestres.

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario