miércoles, 14 de noviembre de 2012

CICLE DE WILSON

L'apertura i el tancament d'un oceà constituïx un procés cíclic anomenat cicle de Wilson.
John Tuzo Wilson (1909-1993) va ser un geofísic canadenc defensor de la teoria de la tectònica de plaques.
La teoria proposta per Wilson ens diu que cada 400-500 milions d'anys, les masses continentals s'agrupen i formen un supercontinent. L'últim va ser Pangea que es va  partir fa 280 milions d'anys.

Ací tenim les diferents etapes del cicle de Wilson representades en diferents parts del planeta.

En aquest enllaç teniu una breu explicació del cicle de Wilson http://www.youtube.com/watch?v=Cuu_NbLmzQA
En aques altre enllaç hi ha un video sobre el moviment de plaques en el passat i com continuarà en el futur http://www.youtube.com/watch?v=sL6G3CTuAQ0

No hay comentarios:

Publicar un comentario