martes, 26 de junio de 2012

DEURE DE RECUPERACIÓ 2n ESO


2n ESO CIÈNCIES DE LA NATURA
RECUPERACIÓ 3a AVALUACIÓ

Per a poder recuperar en setembre ha de presentar un treball en fulls en blanc on estiguen els següents apartats:


TEMA 9

-        Què és un ésser viu i quines funcions vitals té.
-        Què és una cèl·lula. Tipus de cèl·lules.
-        Diferència entre nutrició autòtrofa i heteròtrofa.
-        Explica els processos de la nutrició en els éssers vius.

TEMA 10

-        Què és la funció de relació.
-        Explica les diferències entre la coordinació nerviosa i la coordinació hormonal.

TEMA 11

-        Diferència entre la reproducció sexual i asexual.
-        Com es reproduïxen asexualment plantes i animals.
-        Com es reproduïxen sexualment plantes i animals.

TEMA 12

-        Què és un ecosistema i quines són les seues parts.
-        Explica els diferents tipus de relacions intra i interespecífiques.

No hay comentarios:

Publicar un comentario