lunes, 31 de marzo de 2014

RECUPERACIÓ 1r ESO 2a AVALUACIÓPer aprovar la segona avaluació de Ciències Naturals cal estudiar els següents punts i realitzar les activitats proposades:


TEMA 3: L’ATMOSFERA

 • Composició de l’aire atmosfèric.
 • Capes de l’atmosfera i propietats.
 • Com es formen la pluja, la neu i la pedra.
 • Diferència entre clima i temps atmosfèric.
 • Estació meteorològica: aparells que hi ha i què mesuren.
 • Efecte de filtre i efecte hivernacle.
 • Contaminació atmosfèrica: què és i tipus.ACTIVITATS
 1. Quin és el gas majoritari de l'atmosfera?
 2. Quins gas necessiten els animals i quin necessiten les plantes?
 3. En quina capa de l'atmosfera tenim núvols, pluja, vents...?
 4. Quina capa absorbix els raigs X i els raigs gamma?
 5. On està la capa d'ozó i què fa?
 6. En quina capa es produïxen les aurores boreals?
 7. És el mateix pluja que neu? Com les podem diferenciar?
 8. El CO2 intervé en l'efecte hivernacle. És bo o mal l'efecte hivernacle?
 9. Què és la contaminació artificial? Es podria disminuir? Com?
 10. De qué ens protegix l'atmosfera?TEMA 4: LA HIDROSFERA


 • Propietats de l’aigua i anomalies.
 • Usos de l’aigua.
 • Importància de l’aigua per als éssers vius.
 • Com podem utilitzar correctament l’aigua.
 • Cicle de l’aigua.

ACTIVITATS
 1. Per què el gel sura en l'aigua líquida? Què fan les molècules d'aigua?
 2. On podem trobar aigua dolça?
 3. En quins estats podem trobar l'aigua?
 4. Què fa falta per a què el cicle de l'aigua es puga fer?
 5. És el mateix una depuradora d'aigua que una potabilitzadora? Què les fa diferents?
 6. Posa exemples per poder estalviar aigua a casa.


TEMA 5: LA GEOSFERA


 • Diferència entre una roca i un mineral.
 • Tipus de roques.
 • Aplicacions dels minerals i de les roques
 • Problemes relacionats amb l’explotació dels minerals i de les roques.

ACTIVITATS
1. Com es poden classificar els minerals? 
2.  Explica les propietats que tenen els minerals.  
3. Com podem diferenciar els diferents tipus de roques? 
4. Posa exemples de roques sedimentàries, metamòrfiques i magmàtiques. 
5. De quines maneres podem extraure els minerals i les roques a la natura? Són totes segures?  
6. Posa exemples de com utilitzen les roques i els minerals les persones.

No hay comentarios:

Publicar un comentario