miércoles, 5 de marzo de 2014

PROBLEMES TEMA 6 CALORIMETRIA


Dades ce:

Al=910 J/kgK                      O2=920J/kgK                      Cu=386J/kgK
Pb=128J/kgK                     Fe=447J/kgK

 1. Calcula la ce d’una substància sabent que necessita 710 J per elevar 1ºC la temperatura d’1kg de dita substància. (ce=710J/kgK)

 1. Mesclem 5 kg d’aigua a 20ºC amb 3 kg d’aigua a 100ºC. Calcula la Te. (Te=50ºC)

 1. Quina quantitat d’energia fa falta per elevar 20ºC la temperatura de 200g de coure? (Q=1540J)

 1. Quant s’eleva la temperatura de 2 litres d’aigua si li comuniquem una energia de 2500 J? (ΔT=0,3ªC)

 1. En un  calorímetre afegim a 2 litres d’aigua a 20ºC, 200g d’un metall a 250ºC. Sabent que la Te=25ºC, quin serà la ce del metall? (ce=928,9J/kgK)

 1. Es calfen 500g de coure a 100ºC i es col·loquen en un calorímetre que conté 800g d’aigua a 15ºC. La Te=19,7ºC. Calcula la ce del coure. (ce=391,45J/kgK)

 1. Es mesclen 5 litres d’aigua a 20ºC amb 2 litres d’aigua a 100ºC. Calcular la Te. (Te=42,86ºC)

 1. Es calfa 1kg de gel a 0ºC fins que es fonen 300g. Calcula l’energia necessària. (Q=100320J)

 1. En un calorímetre es mesclen 5kg d’aigua a 50ºC i 1kg de gel a -80ºC. Calcula la Te. (Te=21,53ºC)

 1. Un cos de 5kg té una ce=394 J/kg.K. Calcula l’energia per a passar de 5ºC a 25ºC. (Q=39400J)

 1. S’introduïxen 500g d’una substància a 70ºC en un calorímetre que conté 2kg d’aigua a 15ºC. La Te=20ºC. Calcula la ce de la substància. (ce=1672J/kgK)

 1. Un tros de ferro de 50g a 80ºC s’introduïx en un termo que conté 100g d’aigua a 20ºC. Calcula la Te. (Te=23ºC)

 1. Quina quantitat d’energia és necessària per a transformar en vapor 2kg d’aigua líquida a 100ºC. (Q=4514000J)

 1. Es vol refredar 2kg d’aigua a 50ºC amb aigua que està a 20ºC. Si la Te=32ºC, quina quantitat d’aigua fa falta? (m=3kg)

 1. Quina quantitat d’energia fa falta per a transformar en vapor 250g d’aigua a 50ºC? (Q=616500J)

 1. Una teula de 800g està a una Ti=25ºC. En un dia de calor pot augmentar la temperatura fins a 40ºC. Quina és la calor invertida en el procés sila ce de la teula és de 501,6 J/kg.K. (Q=6019,2J)

 1. Quanta energia fa falta per elevar la temperatura de 18ºC a 140ºC de 250g d’alumini (ce=898J/kg.K). (Q=27389J)

 1. Si mesclem 12 litres d’aigua a 18ºC amb 4,5 litres d’aigua a 74ºC, quina és la Te? (Te=33,27ºC)

 1. Volem passar 500g de gel a -50ºC a vapor d’aigua a 120ºC. Quanta energia és necessària? (ce=1960J/kg.K) (Q=1577600J)

 1. Calcula la calor per convertir 1,6kg de gel a 0ºC en aigua a 25ºC. (Q=702240J)

 1. Si mescles 8 litres d’aigua a 15ºC amb 12 litres d’aigua a 52ºC, quina serà la Te? (Te=37,2ºC)

 1. Calcula l’energia per evaporar 200g d’argent (cv=2323000J/K). (Q=464600J)

 1. En una banyera tens 50 litres d’aigua a 70ºC. Quants litres d’aigua a 20ºC cal afegir per a què el conjunt quede a 40ºC? (m=75 litres)

 1. Un tros de metall de 50g a 80ºC s’introduïx en 400g d’aigua a 10ºC. La Te=12ºC. Calcula la ce del metall. (ce=983,529J/kg.K)

 1. Mescles 200g d’aigua a 80ºC amb 50g d’un líquid que té una ce=3344J/kg.K que està a 60ºC. Calcula Te. (Te=76,67ºC)

 1. En un calorímetre posem 300g d’aigua a 18ºC i 200g d’aigua a 34ºC. Calcula la Te. (Te=24,4ºC)

 1. En una piscina hi ha 12000 litres d’aigua. A les 7 del matí la temperatura és de 12ºC, i a les 5 de la vesprada de 18ºC. Calcula la calor per fer augmentar la temperatura. (Q=300960000J)

 1. Calcula la Te si mesclem 1kg de gel a -40ºC amb 3kg d’aigua a 70ºC. (Te=27,5ºC)
No hay comentarios:

Publicar un comentario