lunes, 7 de abril de 2014

RECUPERACIÓ 4t BG 2a AVALUACIÓ

Per aprovar la segona avaluació de Biologia i Geologia cal estudiar els següents punts:

TEMA 3: LA CÈL·LULA, UNITAT DE VIDA
 • Teoria cel·lular.
 • Estructura i funció del nucli. 
 • Funció de nutrició cel·lular: pas de substàncies i metabolisme.
 • Definir funció de relació.
 • Funció de reproducció: mitosi i meiosi (semblances i diferències).
 • Àcids nucleics: tipus, estructura.
 • Replicació d'ADN.
 • Síntesi de proteïnes: transcripció i traducció.
TEMA 4: L'HERÈNCIA I LA TRANSMISSIÓ DELS CARÀCTERS
 • Saber el vocabulari del tema per poder fer els problemes.
 • Fer els problemes del lquadern i del blog.
 • Mutacions: tipus.
TEMA 5: ENGINYERIA GENÈTICA
 • Aplicacions de l'enginyeria genètica: ADN recombinant, PCR, clonació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario