martes, 1 de abril de 2014

RECUPERACIÓ 3r BG 2a AVALUACIÓ

Per aprovar la segona avaluació de Biologia i Geologia cal estudiar els següents punts i realitzar les activitats proposades:


TEMA 4: FUNCIÓ DE NUTRICIÓ


  • Anatomia de l’aparell digestiu: parts del tub digestiu i les glàndules annexes.
  • Procés de la nutrició: saber explicar què passa en cada part i quines substàncies es tiren al tub digestiu.
  • Aparell respiratori: anatomia, intercanvi de gasos.
ACTIVITATS
  1. On té lloc l'intercanvi de gasos?
  2. Què passa a l'alvèol pulmonar i què passa al capil·lar sanguini en l'intercanvi de gasos?

No hay comentarios:

Publicar un comentario