domingo, 22 de diciembre de 2013

RECUPERACIÓ 3e ESO BG 1a AVALUACIÓ

Ací teniu el que cal estudiar per poder aprovar.


TEMA 1: ORGANITZACIÓ GENERAL DEL COS HUMÀ.

- Saber de quin tipus és la cèl·lula humana.
- Orgànuls de les cèl·lules humanes: nom i funció.
- Organització del cos humà: què és un teixit, un òrgan i un aparell o sistema.
- Tipus de teixits i les seues funcions.
- Saber relacionar els aparells o sistemes del cos humà amb la seua funció vital.

TEMA 2: LA SALUT.

- Què és tindre bona salut.
- Diferències entre malalties infeccioses i no infeccioses.
- Quins patògens causen les malalties infeccioses.
- Immunitat innata i adquirida.
- Diferències vacuna-sèrum.
- Què és una donació i què és un transplantament.
- Què són les subatàncies addictives.


TEMA 3: ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ HUMANES.

Diferències entre alimentació i nutrició.
 - Tipus de nutrients: saber què són i quina funció poden tindre.
 - Característiques d’una dieta equilibrada i de la dieta mediterrània.
 - Característiques de la bulímia i de l’anorèxia.
 - Intoxicacions alimentàries: salmonel·losi i botulisme.
 - Mètodes de conservació dels aliments.

No hay comentarios:

Publicar un comentario