lunes, 23 de diciembre de 2013

RECUPERACIÓ 3r ESO FQ 1a AVALUACIÓ

Ací teniu el que cal estudiar i alguns exercicis. Els del quadern podeu tornar a fer-los per repassar.TEMA 1

- Metodologia científica: saber les etapes.
- Magnituds fonamentals del SI i les seues unitats.
- Càlcul d’errors absolut i relatiu. Expressar correctament la mesura a partir del valor mig.
- Notació científica i xifres significatives.

ACTIVITATS

  1. Què passa quan un experiment no verifica la nostra hipòtesi? Què cal fer?
  2. Passa a SI les següents mesures:
a)    567 mm
b)    0,765 hl
c)    1275 km/h
d)    844 g/cm3
  1. Tenim una balança que mesura fins el mg i tenim les següents dades al mesurar un bolígraf: 45,754 g; 45,345 g; 44,786 g; 45,123 g; 44,889 g. Calcula el valor mitjà i expressa correctament la mesura.
  2. Amb un cronòmetre que mesura fins el mil·lisegon s’han obtés els següents resultats en una cursa de motos: 56,5 s; 44 s; 55,5432 s; 47, 554 s. Estan ben expressats els resultats? En cas contrari corregix-les.
  3. Calculem la llargària d’una goma elàstica amb un mateix regle amb els següents resultats: 10,23 cm; 10,43 cm; 10,49 cm; 10,37 cm; 10,22 cm. Calcula el valor mitjà i expressa correctament la mesura. Calcula també l’error relatiu.
  4. Fes les següents operacions i expressa-les correctament:
a)    615,765 x 43,6
b)    3467,9875 + 356,6875 + 345,735
c)    4573,457 / 445,5
d)    3465,65 + 34,768 – 42,353
  1. Expressa en notació científica:
a)    0,000 000 000 000 000 054
b)    34570000000000
c)    50000000000000000
d)    0,000 000 000 345 555

TEMA 2: LA MATÈRIA

- Propietats dels sòlids, líquids i gasos.
- Explicació de les propietats segons la Teoria cinètico-molecular.
- Corba de calfament.
- Explicació dels canvis d'estat segons la Teoria cinètico-molecular.
- Dissolucions: càlcul de concentracions.
- Solubilitat: llegir solubilitats en gràfics.
- Llei dels gasos: saber resoldre problemes.
- Mètodes de separació de mescles.
- Podeu tornar a fer les activitats del quadern.


No hay comentarios:

Publicar un comentario