viernes, 20 de diciembre de 2013

RECUPERACIÓ TOT 1r ESO


Ací estan tots els temes per a estudiar i poder aprovar a partir del llibre d'ANAYA del curs anterior.

TEMA 1

-       Astres que poden observar-se en el cel: els planetes, el Sol, la Lluna i les estrelles.
-       Models planetaris: Ptolomeu i Copèrnic.

TEMA 2

-       Fases de la Lluna, els eclipsis i les marees.
-       Moviments de la Terra i les seues conseqüències com a generadors de les estacions, del dia i la nit, i de l’hora.
-       Principals capes terrestres en un esquema.

TEMA 3

-       Propietats de la matèria amb les magnituds i unitats que les definixen.
-  Operar amb els canvis d’unitats, múltiples i submúltiples de les diferents unitats del Sistema Internacional.

TEMA 4

-       Propietats dels líquids i dels sòlids.
-       Propietats dels gasos relacionant-los amb fets experimentals.
-       Canvis d’estat: solidificació, sublimació...
-       Diferència entre element i compost, així com entre substància pura i mescla.

TEMA 5

-       Composició de l’aire atmosfèric i algunes de les seues propietats.
-       Les capes de l’atmosfera, citant les propietats més destacades de cada una.
-       Hidrometeors i núvols, i la formació d’estes i de la pluja.
-       Temps atmosfèric i aparells que s’utilitzen per a mesurar-ho.
-       Efecte de filtre i efecte hivernacle.

TEMA 6

-       Propietats de l’aigua.
-       Cicle de l’aigua.
-       Importància de l’aigua com a part essencial dels éssers vius.
-       L’ús que la societat fa de l’aigua, tant a nivell industrial com agrícola i domèstic.

TEMA 7
-       Definix mineral i roca.
-     Explica l'origen de les roques i la seua classificació.
-     Indica les aplicacions dels minerals i de les roques.
-     Explica els problemes relacionats amb l'explotació dels minerals i de les roques i comprén la necessitat del reciclat.


TEMA 8

-     Explica els factors que fan possible que hi haja vida en la Terra.
-     Explica les diferents funcions vitals dels sers vius.
-     Definix cèl·lula i explica com es va deduir que les cèl·lules són les unitats elementals dels sers vius.
-     Coneix l'organització dels animals i distingix els seus diferents nivells des del cel·lular al de sistemes.


TEMA 9 

-       Comprén l'origen de la biodiversitat.
-       Coneix el que són els fòssils i és conscient de la conservació de la biodiversitat.
-       Comprén la necessitat classificar els sers vius i descriu algunes idees bàsiques de taxonomia.
-       Identifica els grups taxonòmics més importants.


TEMA 10
 
-       Coneix les característiques dels regnes moneres i protoctistas, així com els seus diferents grups.
-       Descriu les característiques dels diferents tipus de fongs i distingix els diferents formes de vida que tenen.
-     Diferència els grans grups de plantes.


TEMA 11
          
-       Característiques principals dels diferents tipus d’invertebrats.


TEMA 12

-       Característiques principals de: peixos, amfibis, aus, rèptils i mamífers. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario