sábado, 8 de diciembre de 2012

HÀBITS SALUDABLES DE L'APARELL RESPIRATORI

- No fumar. El consum habitual del tabac ocasiona importants danys, tant en les vies respiratòries com en els pulmons, ja que el fum del tabac conté fins a 20 substàncies nocives per a la salut, com la nicotina, el quitrà i el monòxid de carboni. La inhalació d'estos compostos provoca la disminució del moviment dels cilis de les cèl·lules de la tràquea i dels bronquis, aplegant inclús a la seua destrucció. A causa d'açò, el mucus carregat d'impureses i microbis es mou amb més dificultat, cosa que origina tos, expectoració i infeccions freqüents. També augmenta la probabilitat de patir càncer i malalties com bronquitis crònica i emfisema pulmonar.
- Evitar els canvis bruscos de temperatura que augmenten el risc de patir infeccions respiratòries. A més, les persones que patixen asma, el refredament brusc pot afavorir la contracció dels músculs dels bronquis, la qual cosa provoca el seu estretament i dificulta el pas d'aire per ells.
- Realitzar habitualment exercici físic. La pràctica d'algun esport incrementa la ventilació pulmonar, ja que els músculs necessiten més quantitat d'oxigen. Si es fa exercici de forma regular, s'aconseguix una major capacitat pulmonar i es mobilitza millor el mucus de les vies respiratòries.
- Evitar l'exposició a la pols i als contaminants atmosfèrics. Les partícules que suren per l'aire i els gasos contaminants irriten les mucoses respiratòries i poden afavorir l'aparició de diverses afeccions de gola, laringe, tràquea i bronquis.

No hay comentarios:

Publicar un comentario