sábado, 8 de diciembre de 2012

MALALTIES DE L'APARELL DIGESTIU

CAVITAT BUCAL

CÀRIES

Estan causades per bacteris que viuen en la boca i descomponen les restes dels aliments, preferentment ensucrats, que queden entre les dents. Com a resultat de la descomposició, es formen uns àcids que dissolen i destruïxen l'esmalt dental. El tractament consistix a eliminar la zona i omplir l'orifici amb una substància per a reconstruir la dent.


GINGIVITIS

És una inflamació dolorosa de les genives que es posen roges i sagnen. Poden estar produïdes per diferents causes:  càries, deficiència de vitamines, consum d'alcohol o infeccions bucals.

ESTÓMAC

GASTRITIS

Deguda a una irritació de la mucosa gàstrica que sol provocar la seua inflamació. Els símptomes són: acidesa, dolor i ardor d'estómca. Pot estar causada per qualsevol substància irritant, com l'alcohol, el tabac, menjars picants i alguns medicaments, o bé pot acompanyar a situacions d'estrès que es caracteritzen per una secreció excessiva d'àcid. També pot ser deguda a una secreció escassa de la mucusitat protectora, per la qual cosa la mucosa no està ben aïllada del suc gàstric.

ÚLCERA

Ferida originada per la destrucció de la mucosa gàstrica. Sol localitzar-se en l'estómac o en el duodé. Els símptomes són semblants a la gastritis i, en ocasions, es produïxen vòmits de sang. Les causes poden ser les mateixes, però actuen amb major intensitat. També s'ha descobert un tipus de bacteris que provoquen esta malaltia.

FETGE

HEPATITIS 

És una inflamació del fetge, en molts casos greu, causada per algun virus, l'abús de begudes alcohòliques o determitats madicaments. Els símptomes són: nàusees, vòmits, pèrdua d'apetit i un engroguiment de la pell i dels ulls conegut com icterícia.

CIRROSI

Malaltia greu que provoca la destrucció de les cèl·lules hepàtiques i la formació, en el seu lloc, d'un teixit fibrós que no té la funció del teixit que substituïx. La causa més freqüent és el consum prolongat de begudes alcohòliques, encara que també pot produir-la una hepatitis crònica. Els malalts tenen fatiga, nàusees, hemorràgies freqüents, icterícia i abdomen unflat.

CÀLCULS BILIARS

Són partícules sòlides, , constituïdes per colesterol o les sals minerals que es troben en la bilis. Apareixen en la vesícula biliar o en els conductes d'eixida de la bilis i ocasionen dolor i alteracions de la digestió dels greixos.

INTESTÍ

INFECCIONS INTESTINALS

Produïdes per alguns bacteris presents en l'aigua o en els aliments que solen infectar simultàniament l'intestí i l'estómac. Es coneix tamb amb el nom de gastroenteritis. Provoquen vòmits, dolors abdominals, febre i diarrea. Algunes d'aquestes infeccions no tenen importància, però d'altres, com el cólera i les febres tiroides, són molt greus i poden causar la mort.

SALMONEL·LOSIS

Provocada per substàncies tòxiques o toxines que produïxen alguns bacteris que es troben en els aliments en mal estat, sobre tot en els ous, la carn d'au i la maionesa. Símptomes semblants a la gastroenteritis.

APENDICITIS

Inflamació de l'apèndix que produïx intens dolor, nàusees, vòmits i febre originada per la retenció de residus en el seu interior, la qual cosa afavorix l'acció dels bacteris. Si no es tracta a temps, exixtix el risc d'inflamació d'altres zones abdominals i, inclós, d'una perforació intestinal, per la qual cosa és necessari extirpar l'apèndix ràpidament.

ESTRENYIMENT

Dificultat per a evacuar la matèria fecal deguda a una mobilitat baixa de l'intestí gros, per la qual cosa, al ser retingudes les restes de la digestió en el còlon durant molt de temps, es produïx una gran absorció d'aigua que endurix la matèria fecal formada dificultant encara més la seua expulsió. La causa és, normalment, una alimentació pobra en fibra, així com també els hàbits de vida sedentaris. Quan es fa crònic, l'estrenyiment pot afavorir l'aparició de càncer de còlon, degut a algunes substànies presents en la matèria fecal.

No hay comentarios:

Publicar un comentario