domingo, 9 de diciembre de 2012

MALALTIES DE L'APARELL EXCRETOR

INSUFICIÈNCIA RENAL

Filtració insuficient de la sang en els glomèruls de Malpighi, que es traduïx en una menor quantitat d'orina i eliminació insuficient de les substàncies d'excreció. Provoca nàusees i vòmits, inclús atacs convulsius, desmais i, si no es corregix, la mort. Pot deure's a lesions renals, pressió deficient de la sang en els renyons o una retenció d'orina produïda pel bloqueig
de les vies urinàries.

NEFRITI

Inflamació del renyó que pot tindre origen infecciós o no. Provoca dolor, calfreds i febre.

CISTITI

Inflamació de la bufeta per infeccions que provoca desitjos freqüents i urgents de miccionar, així com coentor i dolor.

CÀLCULS

Estructures sòlides formades per la precipitació de les substàncies que es troben dissoltes en l'orina. Els càlculs poder ser de sals de calci o d'àcid úric i es formen en la pelvis renal. Si són grans poden obturar els urètres i produir un còlic nefrític que ocasiona en la persona un dolor intens, palidesa, sudoració i vòmits.

No hay comentarios:

Publicar un comentario