domingo, 9 de diciembre de 2012

HÀBITS SALUDABLES DEL SISTEMA CIRCULATORI

- Evitar el consum abusiu d'aliments rics en colesterol i greixos saturats.L'excés de colesterol s'acumula en les parets de les artèries, provocant el seu engrossiment i les plaques d'ateroma. Els greixos insaturats disminuïxen aquests depòsits.
- No fumar. El tabac afavorix l'arteriosclerosi, sobre tot en les grans artèries, la formació de plaques d'ateroma i l'angina de pit.
- Evitar l'excés de pes corporal, ja que sol anar associat a una quantitat elevada de colesterol en la sang i pot produir una pujada de la tensió arterial.
- No abusar de la sal, ja que afavorix la retenció de líquids augmentant el treball cardíac. La sal ambé provoca la pujada de la tensió arterial.
- No romandre molt de temps en peu, ja que la sang ha de pujar per les venes cap el cor en contra de la gravetat. La circulació es ralentix podent ocasionar dilatació de les venes i ocasionar varices.
- Procurar reduir l'estrés i les situacions de tensió nerviosa, que eleven la pressió sanguínia i poden influir en l'aparaició de malalties cardiovasculars.
- Evitar la vida sedentària i realitzar exercici físic de forma habitual, ja que augmenta la capacitat cardiovascular i disminuïx la tendència a patir arteriosclerosi. L'exercici afavorix la reducció d'altres factors de risc per  al sistema circulatori, com l'obesitat i l'estrés.
- Tractar adequadament les infeccions dentals i de la gola per evitar que es converitxquen en cròniques i que els microorganismen responsables puguen traslladar-se al cor i aplegar a lesionar les seues vàlvules.

1 comentario: