sábado, 8 de diciembre de 2012

MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI

MALALTIES INFECCIOSES

La zona afectada s'inflama i es produïx un augment de la secreció de la mucositat, tos i, en moltes ocasions, febre; també pot hi haver dolor localitzat. Es distingixen: catarro nasal, faringitis, amigdalitis (angines), bronquitis o pneumònia, segons afecte la infecció al nas, faringe, amígdales, bronquis, bronquíols o els pulmons, respectivament.

SINUSITIS

Inflamació dels sinus nasal, cavitats de certs ossos de la cara i del crani que estan comunicats amb les fosses nasals. Pot deure's a una infecció microbiana que provoca dolor i secrecions de color groc verdós. En molts casos, es veu afavorida per un tabic desviat.

RINITIS AL·LÈRGICA

La presència d'algunes substàncies en l'aire (grans de pol·len, pols, fongs, etc) pot desencadenar en algunes persones reaccions exagerades, conegudes com al·lèrgies que, quan afecten el nas, es manifesten amb molta secreció aquosa, picor i estornuts.

ASMA

En alguns processos infecciosos que afecten els bronquis o en certes reaccions al·lèrgiques, la contracció dels músculs dels bronquis i un excés de secreció dificulten el pas de l'aire provocant una sensació d'ofegament i angoixa.

BRONQUITIS CRÒNICA

La irritació de la mucosa dels bronquis pel fum del tabac i alguns contaminants atmosfèrics, així com per al·lèrgies, provoca aquesta malaltia, que es caracteritza per atacs freqüents de tos amb expectoració, opressió en el pit i asma.

EMFISEMA PULMONAR

Augment del tamany dels alvèols pulmonars que acaben destruint-se. Inflamació del tòrax i, amb freqüència, fallida del cor. Es produïx per substàncies irritants, i també quan hi ha un bloqueig de les vies respiratòries provacat per tumors o per bronquitis crònica.

PLEURÈSIA

Inflamació de la pleura amb dolor fort, febre i en ocasions derrames del líquid pleural. S'origina per infeccions, ferides en el tòrax i càncer de pulmó.

CÀNCER DE PULMÓ I GOLA

Creixement desordenat d'una massa de teixit que invaïx i destruïx els teixits pròxims. Més freqüents en fumadors, ja que el quitrà té efectes cancerígens. Pot provocar la mort.

No hay comentarios:

Publicar un comentario