domingo, 9 de diciembre de 2012

HÀBITS SALUDABLES DE L'APARELL EXCRETOR

- Ingerir aigua i altres líquids en quantitat suficient per a que les substàncies dissoltes en l'orina no es troben molt concentrades. D'aquesta forma s'eviten els càlculs. És recomanable beure entre 2 i 2,5 litres de líquids diaris.
- No prendre aliments excessivament salats. Tampoc és aconsellable abusar del consum de vísceres (cors, fetges, renyons...), que augmenten la concentració d'àcid úric en la sang i, per tant, en l'orina, i poden aplegar a originar càlculs d'aquesta substància.
- Evitar el consum de productes tòxics, inclús alcohol i de mdicaments innecessaris, ja que la seua eliminació es produïx generalment pel fetge, la qual cosa sotmet a aquest òrgan a un treball excessiu que a llarg termini pot provocar l'aparició de greus malalties.

1 comentario: